בת-אל יוסף רביד: האגורה החכמה

בת-אל יוסף רביד: האגורה החכמה

סמינר בעברית

עניינו של מחקר זה בפיתוח ועיצוב "אגורה חכמה", מרחב אזרחי בו מתקיימת שותפות בין מנהיגי העיר ותושביה. באופן קונקרטי המחקר מבקש לשאול מה היא האגורה בעידן של העיר הדיגיטלית. בשנים האחרונות מפותחים ונחקרים במסגרת מיזמי העיר החכמה, מתודולוגיות וכלים דיגיטליים המבוססים על עקרונות דמוקרטיים של שיתוף ושקיפות בתהליכי קבלת ההחלטות העירוניות. עם זאת, סוגיית המרחב הפיזי לתהליכי שותפות אזרחית לא זכתה לתשומת לב מספקת, שאלת המקום במובנו האדריכלי, ועוד יותר מכך תרבות הדיון האזרחי המתקיימת בו- נעדרו מן המחקר. בעקבות כך, המחקר בוחן את ההזדמנויות והמגבלות של ארכיטקטורה אזרחית בעידן העיר הדיגיטלית, באמצעות תכנון ועיצוב של האגורה החכמה כמרחב פיזיטלי (פיזי+דיגיטלי) לקבלת החלטות התומך בתהליכים של שותפות עירונית.

מחקר יישומי-שיתופי (Participatory Action Research) זה, ביד אחת, פיתח סביבות חדשניות לקבלת החלטות, ארגז כלים ופרוטוקולים לעשייה, ובמקביל, תיעד וניתח את המתרחש על מנת להציע חשיבה ביקורתית ורפלקסיה. תוצרי המחקר כוללים פיתוח ומחקר אודות: א.חדר קבלת ההחלטות האזרחי החדש; ב.תאום דיגיטלי חברתי (Social Digital Twin), מודל תלת-ממדי מבוסס-נתונים בזמן אמת, הקושר בין הרקמה החברתית למרחב הפיזי העירוני; ג.כאמצעי לביסוס משילות משתפת, המחקר פיתח פרוטוקול חכם לשותפות (Smart Participation) אשר מנחה כיצד יש להשתמש בארגז הכלים החדשני. הדוקטורט מציע כי טכנולוגיות של מיפוי, מידול וויזואליזציה מרחיבים את המחשבה אודות אדריכלות ותורמים להבנת המשמעות של עירוניות במאה ה-21, וכן בקביעת מדיניות עירונית הנשענת על דיאלוג עמוק עם אזרחי העיר.

ליצירת קשר – בתאל יוסף רביד

מס' טלפון: 050-7613107 \ Batel.Yossef.Ravid@gmail.com

האירוע יתקיים במעבדת ויזואליזציה, בשעה 10:30, 20.07.23