ביכורי מחקר

ביכורי מחקר

הצגת מחקרי סטודנטים.יות בפרסומים בינלאומיים.

בכנס בו מיטב חוקרי.ות הפקולטה יציגו את ביכוריהם.ן במחקרים שישפיעו על העתיד

לתוכניה לחצו כאן