בחזית הידע: על תכנון ערים, חברה והקשר בינהם

עליית הערים בזמן מגפה: האם רשויות מקומיות יכולות לנהל את משבר הקורונה

12/01/2021
20:00


Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn