ארכ' שרה חיר: בחינת הפער בין תפקוד בניינים מחושבים באמצעות תכנות סימולציה לתפקודם בפועל בהקשר של התקן לבנייה הירוקה הישראלי

ארכ' שרה חיר: בחינת הפער בין תפקוד בניינים מחושבים באמצעות תכנות סימולציה לתפקודם בפועל בהקשר של התקן לבנייה הירוקה הישראלי

בשעה 15:00 בקישור לזום- לחץ כאן

לאור משבר האקלים, המודעות הסביבתית העולמית והחתירה לבנייה בת קיימא, מתודולוגיות שונות ותקנים עולמיים שואפים להעריך ולצמצם את ההשפעה הסביבתית של פרויקטי בנייה. גם ישראל פיתחה תקנים לבנייה ירוקה, כמו ת"י 5281, המציע כלים מעשיים לאדריכלים המעודדים יישום של שיטות בנייה ירוקה. יתר על כך, קודי בנייה ירוקה (GBCs) ומערכות דירוג פותחו ברחבי העולם כבסיס לשיטות בנייה ירוקה, המבוססים על מודלים של סימולציה להערכת צריכת אנרגיה, כמו תוכנת ENERGYui ואחרות המשמשות לדירוג מבנים על פי צריכתם החזויה. עם זאת, מספר מחקרים העלו ספקות לגבי הביצועים בפועל של מבנים מוסמכים. מחקר זה עוסק בבחינת הפער בין ביצועי בניין מחושב לממשי בישראל, מנסה להבחין בסיבות להיווצרותו ולהציע אסטרטגיות לשיפור. מטרת המחקר היא להגביר את האפקטיביות של כלי הערכה בתכנון אדריכלי, ולתרום לפרקטיקה של בנייה ירוקה מדויקת וחסכונית יותר.

פרטים ליצירת קשר: שרה חיר | 054-9142005 | sara.kh13@gmail.com