ארכ' צביקה קורן: תהליכי עיצוב עירוני מורכבים

ארכ' צביקה קורן: תהליכי עיצוב עירוני מורכבים

הרצאה העוסקת בעבודות משרד "מילול-קורן", בשילוב כלים של עיצוב עירוני כמרכיב מרכזי במהלכי תכנון מורכבים.