אדר' צביקה קורן, ד"ר אורית שמואלי: סטודיו 1.5 צלסיוס, עתיד סביבתי מפרץ חיפה

אדר' צביקה קורן, ד"ר אורית שמואלי: סטודיו 1.5 צלסיוס, עתיד סביבתי מפרץ חיפה

הסטודיו 1.5 מעלות צלזיוס בהנחיית ד"ר אורית שמואלי ואדר' צביקה קורן נערך במסגרת תוכנית התואר השני המקצועי בארכיטקטורה. הסטודיו עוסק בעיצוב עירוני נוכח איומי האקלים. המתודולוגיה של הסטודיו מגשרת בין לימוד תרחישים סביבתיים ארוכי טווח ועיצוב ספקולטיבי לעתיד לא ידוע, ובין תכנון לפעולה מיידית במרחב עירוני קונקרטי. הסטודיו עסק השנה באתרים במפרץ חיפה: חוף שמן, אזור בתי הזיקוק, שטחים נמל ולוגיסטיקה, נחל הקישון והמרחב הסובב אותו  – תוך העלאת 11 הצעות החוקרות באופנים שונים את היחסים שבין עיר, תשתית וטבע ומציעות אפשרויות שונות לשוב ולחיות, לגור ולקיים חיי ציבור במרחב הפגוע הזה.