אריאל בלונדר: ׳חומרים מתוסכלים׳ : על הפוטנציאל לצורניות אדריכלית מורכבת באמצעות אי-התאמה גיאומטרית מתוכננת בחומר.

קולוקוויום פקולטי

04/01/2021


Share on facebook


FacebookShare on twitter


TwitterShare on linkedin


LinkedIn