איריס ברודקין: ג'נטרפיקציה (עִילוּת) בישראל – מיפוי תופעת דחיקת דיירים בפרויקטים של פינוי-בינוי

איריס ברודקין: ג'נטרפיקציה (עִילוּת) בישראל – מיפוי תופעת דחיקת דיירים בפרויקטים של פינוי-בינוי

במסגרת תהליך הג'נטריפיקציה תושבים ממעמד סוציו-אקונומי בינוני וגבוה עוברים לשכונה, בה מתגוררת אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר. אחת ההשפעות הבולטות של התהליך היא דחיקת האוכלוסייה הוותיקה. נוכח הפיכתם של מיזמי התחדשות עירונית לשכיחים בישראל, עולה השאלה האם ג'נטריפיקציה בכלל ודחיקת תושבים בפרט, מתקיימת בישראל, באיזה היקף, והאם ניתן לכמת את התופעה. עם זאת, מעט מאוד מחקרים בחנו את ההשפעות הללו בישראל, במיוחד בפרויקטים של פינוי בינוי. חמקמקותה של התופעה מחייבת שימוש במגוון מקורות מידע כדי לאתר אותה.  על פניו ניתן לשער כי מיזמי פינוי-בינוי מביאים לג'נטריפיקציה.

לצורך בחינת הסוגייה, המחקר שלפניכם ממפה תהליכים חברתיים ודמוגרפיים של תנועת דיירים מתוך ואל מתחם פינוי בינוי בשכונת נווה שרת בתל אביב. במסגרת זו, תוך שימוש בסקרי תושבים, נתונים סטטיסטיים ונתונים מתוך פנקסי רישום המקרקעין, בחנו האם התושבים הוותיקים נדחקו לאחר שהושלם פרויקט פינוי-בינוי.

פרטים ליצירת קשר: איריס ברודקין | נייד: 054-6583580 | מייל: irisbrodkin@gmail.com

הקלטת האירוע זמינה כעת כאן: