אדר' נוף עדי אלמליח: כמה "טבע" אנחנו מחפשים בטבע?

אדר' נוף עדי אלמליח: כמה "טבע" אנחנו מחפשים בטבע?

מחקרים רבים מעידים על תרומת הטבע לרווחת האדם, אך הקשר המרחבי בין מקומות פעילות האדם בטבע לבין המגוון הביולוגי, מרכיב מפתח במערכת האקולוגית, נותר תחת דיון. המחקר בוחן קורלציה מרחבית בין שירותי המערכת האקולוגית התרבותיים (שמ"ת) לבין המגוון הביולוגי בערבה, סביבה מדברית-קיצונית. שיטת המחקר הינה מיפוי השתתפותי (PPGIS) בו המשתתפים.ות מיפו אזורי חשיבות תרבותית וציינו את האלמנטים הטבעיים המשמעותיים במקום. המידע נותח לזהות אזורי מיקוד של שמ"ת ולבחון קורלציה מרחבית עם המגוון ביולוגי ומאפייני נוף ותשתיות. בנוסף התבצע ניתוח איכותני של תשובות המשתתפים.ות כדי לאפיין את הגורמים הסביבתיים שמייצרים את שמ"ת. הניתוח הגיאוגרפי והאיכותני הראו שלנגישות השפעה מכרעת על מקומות הבילוי בטבע ולאחריה מאפיינים סביבתיים כמו אסתטיקה, שקט ותצפית. למגוון הביולוגי היתה השפעה חלקית בלבד. לתוצאות המחקר השלכות רלוונטיות לתחומי שימור טבע ותכנון נופי ומרחבי.

מנחה המחקר: פרופ"ח דניאל אורנשטיין

פרטים ליצירת קשר: עדי אלמליח | נייד: 052-2353625 | מייל: adielm@yahoo.com

 קישור לזום: https://technion.zoom.us/j/99443068761.