אדר' מיכל יוקלה: מע"ר חיפה, דור 2.0- תכנית אב להתחדשות עירונית המבואות הדרום מזרחיים בחיפה

אדר' מיכל יוקלה: מע"ר חיפה, דור 2.0- תכנית אב להתחדשות עירונית המבואות הדרום מזרחיים בחיפה

ההרצאה תתקיים בסגו 404

ההרצאה תעסוק בשלד העירוני, בחלופות שנבחנו בתהליך התכנון ותציג את מרכיבי התכנית המלאה DNA אינטנסיבי ופעיל, המתבסס על "תכנית האב להתחדשות עירונית של המבואות הדרום מזרחיים של חיפה המציבה חזון של מרכז עירוני חי ושוקק