אדר' אורית מילבאואר אייל: דיור בר השגה | דיור להשכרה | דיור חברתי

אדר' אורית מילבאואר אייל: דיור בר השגה | דיור להשכרה | דיור חברתי

אורית

https://technion.zoom.us/j/99860990455

מרצה אורחת בסדרת הרצאות בקורס מיני סטודיו בעיצוב