אדר' רועי סקר: המרחב בין שאנס גרדינר לפליקס קרול

אדר' רועי סקר: המרחב בין שאנס גרדינר לפליקס קרול

רצף התחרויות במשרד סקורקא אדריכלים.