אדריכל חסניין אבו סייף :פרוגרמה, תכנון ומה שביניהם…

אדריכל חסניין אבו סייף :פרוגרמה, תכנון ומה שביניהם…

חסנין

האדריכל מתארח בסדרת הרצאות אורח בקורס מיני סטודיו בעיצוב , קורס שנה ב' ארכיטקטורה