אדריכלית שרון נוימן, אדריכל יפתח חיינר: מקורות ההשראה ותהליך היצירה

אדריכלית שרון נוימן, אדריכל יפתח חיינר: מקורות ההשראה ותהליך היצירה

נוימן

האדריכלים מתארחים בסדרת הרצאות אורח בקורס מיני סטודיו בעיצוב, קורס שנה ב' ארכיטקטורה.