אדריכלים אביטל גורארי ונתנאל אלפסי: מה שנשאר זה העתיד

אדריכלים אביטל גורארי ונתנאל אלפסי: מה שנשאר זה העתיד

האדריכלים אורחים בסדרת הרצאות אורח בקורס מיני סטודיו בעיצוב, קורס שנה ב' ארכיטקטורה