קול קורא לגיוס חברי סגל אקדמי בכיר במסלול ארכיטקטורה

קול קורא לגיוס חברי סגל אקדמי בכיר במסלול ארכיטקטורה

מסלול ארכיטקטורה בפקולטה מגייס חברי סגל אקדמי בכיר עם עדיפות לבעלי מומחיות באחד התחומים הבאים: שימור היסטורי; היסטוריה ותיאוריה; עירוניות ועיצוב עירוני; טכנולוגיות בנייה וייצור.

על המועמדים להציג הישגים מחקריים או מקצועיים בולטים וניסיון בהוראה בהתאם לוותק המקצועי שלהם. חברי הסגל שיגויסו אמורים לשמש כחוקרים מובילים בתחומם, להנחות מחקרים של סטודנטים לתארים שני ושלישי וללמד קורסים בתוכניות הלימודים להסמכה ולמוסמכים.

עדיפות תינתן לבעלי תואר אחד לפחות בארכיטקטורה ודוקטורט בארכיטקטורה או בתחומים קרובים.

על המועמדים להגיש: מכתב כוונות, קורות חיים ושמות של שלושה ממליצים פוטנציאליים לכתובת המייל ar.dean.ad@technion.ac.il.

פרטים מלאים של הקול הקורא נמצאים כאן (אנגלית).