פרופ"ח יעל אלואיל נבחרה לאקדמיה הצעירה למדעים

פרופ"ח יעל אלואיל נבחרה לאקדמיה הצעירה למדעים

שמונה חברים וחברות חדשים נבחרו לאקדמיה הצעירה הישראלית. השמונה שנבחרו הם אנשי מדע מצטיינים ובולטים בתחומם, חוקרים שהוכיחו הצטיינות במחקר וחשיבה מקורית וכן יזמה ותרומה לחברה בתחום הציבורי.
ביניהם פרופ' יעל אלואיל, ראש קבוצת המחקר 'מעבדת המגורים' בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון

 מידע נוסף אודות יעל  
חברה באקדמיה הצעירה למדעים