משרות אקדמיות פנויות

משרות אקדמיות פנויות

קול קורא לגיוס חברי סגל אקדמי בכיר ועמיתי מחקר במסלול ארכיטקטורה

מסלול ארכיטקטורה בפקולטה מגייס חברי סגל אקדמי בכיר עם עדיפות לבעלות ולבעלי מומחיות באחד התחומים הבאים: שימור היסטורי; היסטוריה ותיאוריה; עירוניות ועיצוב עירוני.

כמו כן מגייס המסלול עמיתי מחקר לשלוש שנים בהיקף של 20 אחוזי משרה החל משנת הלימודים תשפ"ג, עם עדיפות לבעלות ולבעלי מומחיות בתחומים הבאים: שימור היסטורי; היסטוריה ותיאוריה; עירוניות ועיצוב עירוני; טכנולוגיות בנייה וייצור; קיימות בארכיטקטורה ובעיצוב עירוני.

מסלול ארכיטקטורה מגייס גם פרופסורים אורחים בחצי משרה לארכיטקטורה ולעיצוב עירוני, החל משנת הלימודים תשפ"ג. המשרה מתאימה לארכיטקטיות ולארכיטקטים בשלבים התחלתיים או מתקדמים של הקריירה המקצועית. אנו מעוניינים במיוחד בבעלות ובבעלי מומחיות בתחומים הבאים: טכנולוגיה ופרטי בניין, עיצוב בסיסי ועיצוב אמנותי, ועיצוב והנדסת בניין.

פרטים מלאים של הקול הקורא נמצאים כאן (אנגלית).

קול קורא לגיוס עמיתי מחקר במסלול לתכנון ערים ואזורים

המסלול לתכנון ערים ואזורים מגייס עמיתי מחקר לעד שלוש שנים בהיקף של 20 אחוזי משרה החל משנת הלימודים תשפ"ג.

על המועמדים להגיש: מכתב כוונות, קורות חיים ושמות של שלושה ממליצים פוטנציאליים לכתובת המייל: ar.dean.ad@technion.ac.il.

פרטים מלאים של הקול הקורא נמצאים כאן (אנגלית).