משרות אקדמיות פנויות

משרות אקדמיות פנויות

לאור המצב בישראל, כל הקולות הקוראים הוארכו עד ליום 1.12.2023

קול קורא לגיוס חברות וחברי סגל אקדמי בכיר במסלול לתכנון ערים ואזורים

המסלול לתכנון ערים ואזורים בפקולטה מגייס חברות וחברי סגל אקדמי בכיר למשרה שתחילתה בשנת הלימודים תשפ"ה עם עדיפות למומחיות באחד התחומים הבאים: תאוריות תכנון, מעורבות קהילתית, מדע הנתונים בתכנון, ודיור ונדל"ן.

מועד אחרון להגשה: 1 בנובמבר 2023.

המועמדות והמועמדים מתבקשים להגיש מכתב כוונות, קורות חיים ושמות של שלושה ממליצים פוטנציאליים לכתובת המייל ar.dean.ad@technion.ac.il.

פרטים מלאים של הקול הקורא נמצאים כאן (אנגלית).

קול קורא לגיוס חברות וחברי סגל אקדמי בכיר במסלול ארכיטקטורה

מסלול ארכיטקטורה בפקולטה מגייס חברות וחברי סגל אקדמי בכיר למשרה שתחילתה בשנת הלימודים תשפ"ה עם עדיפות למומחיות באחד התחומים הבאים: עירוניות ועיצוב עירוני; טכנולוגיות בנייה; המורשת הבנויה, שימור ושימוש מחדש.

מועד אחרון להגשה: 1 בנובמבר 2023.

המועמדות והמועמדים מתבקשים להגיש מכתב כוונות, קורות חיים ושמות של שלושה ממליצים פוטנציאליים לכתובת המייל ar.dean.ad@technion.ac.il.

פרטים מלאים של הקול הקורא נמצאים כאן (אנגלית).

קול קורא לגיוס חבר.ת סגל אקדמי בכיר במסלול לאדריכלות נוף

המסלול לאדריכלות נוף בפקולטה מגייס חבר.ת סגל אקדמי בכיר בדרגת מרצה בכיר או פרופסור חבר. תחילת המינוי במרץ 2024.

מועד אחרון להגשה: 31 באוגוסט 2023.

על המועמדים.ות להגיש מכתב כוונות, קורות חיים, מסמכים המעידים על יצירתיות בעיסוק המקצועי/במחקר ועל מצוינות בהוראה ושמות של שלושה ממליצים.ות.

את הבקשות יש לשלוח בדוא"ל לפרופ' טל אלון-מוזס, ראשת המסלול, בדוא"ל artal@technion.ac.il.

פרטים מלאים של הקול הקורא נמצאים כאן (אנגלית).