דבר הדיקן

דבר הדיקן

Guedi Capeluto_color portrait

 

כיום ברור שלאיכויות של הסביבה הבנויה והפתוחה יש השפעה מכרעת על שלומות ואיכות חייהם של האנשים שחיים ועובדים בסביבה זו. במצב של גידול אוכלוסייה וצפיפות, פערים חברתיים הולכים וגדלים, משבר דיור, שינויי אקלים ומשבר אנרגיה, הידלדלות מהירה של שטחים פתוחים יחד עם איומים על משאבי הטבע, השנים הקרובות צפויות להעמיד אותנו בפני החלטות קריטיות בעיצוב ובתכנון עירוני בארץ ובעולם.

לפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון תפקיד מרכזי וחזון לעיצובו של עתיד בר קיימא לשיפור חייהם של בני האדם באמצעות מחקר יוצר ידע וטכנולוגיה פורצי דרך בהוראה מרחיבת דעת ורבת השראה של אדריכלים, אדריכלי נוף, מתכננים, ומעצבים מחויבים, סקרנים, ביקורתיים ומחדשים, ובקידום המעשה המקצועי והמצוינות.

בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים מתקיים שילוב סינרגטי של הוראה ומחקר בארבעה תחומים משלימים מבחינת קני המידה ליצירת פתרונות לעיצוב המרחב: עיצוב תעשייתי, אדריכלות נוף, ארכיטקטורה, ותכנון ערים ואזורים. בשנים האחרונות חידשנו את תוכניות הלימודים בכל התחומים וחיזקנו את תשתיות ההוראה והמחקר בפקולטה על ידי הקמת מעבדות הוראה ומחקר מתקדמות, תוך הדגשת הממדים החברתיים, האתיים, התרבותיים, הטכנולוגיים והסביבתיים של ההתערבות האנושית בסביבה הפיזית. שינויים אלה מאפשרים לפקולטה להציג עמדה ביקורתית ומקצועית ברורה אל מול האתגרים המקומיים והגלובליים שיעמדו בפני בוגריה בעתיד הקרוב.

בכוונתנו להמשיך להוביל את המחקר וההכשרה של מקצועות העיצוב והתכנון לטובת האנושות. אנשי המקצוע היצירתיים שיוכשרו בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים יהיו האחראים העיקרים לעיצוב ולתכנון טובים, הנוגעים ביופי, בחוויה, בשמחה, ברווחה ובצדק. הם יהיו מופקדים על קידום שימור הסביבה לצד פיתוח פיזי וכלכלי לטובת הציבור והדורות הבאים.

פרופ' גדי קפלוטו, דיקן