אודות

אודות

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים היא אחת משתי הפקולטות הראשונות שפעלו בטכניון מיד עם תחילת הלימודים במוסד בשנת 1924. הפקולטה משמשת מסגרת ייחודית ומובילה להכשרה מקצועית של אדריכלים, אדריכלי נוף, מתכנני ערים ואזורים מעצבים תעשייתיים ושל חוקרות וחוקרים בתחומים אלה.

ייעודה  של הפקולטה הוא להכשיר נשות ואנשי מקצוע ומחקר, שלצד כישורים טכנולוגיים ויצירתיים, יפגינו מודעות גבוהה לערכי התרבות והסביבה ולצורכי החברה. על כן, תוכניות הלימודים מדגישות לא רק את ההיבטים העיצוביים של מקצועות העיצוב, אלא גם את ההיבטים הסביבתיים, החברתיים־תרבותיים, הכלכליים, הפסיכולוגיים והמשפטיים הקשורים בהתערבות האדם בסביבה הפיזית.

הפקולטה במספרים

נתוני 2024

סגל אקדמי בכיר: 52 חברות.ים (35 חוקרות.ים, 17 יוצרות.ים)

סגל הוראה נלווה: 197 חברות.ים

סגל מנהלי: 27 חברות.ים

סטודנטיות.ים (בכל התארים והתוכניות): 850

סטודנטיות.ים לתואר ראשון: 402

סטודנטיות.ים לתואר שני: 379

סטודנטיות.ים לתואר שלישי: 69

מענקי מחקר לשנה: 36

 

הפקולטה מציעה מגוון רחב של תארים מקצועיים ומחקרים, כדלקמן:

תארים מקצועיים

תואר מקצועי בארכיטקטורה ובינוי ערים (אדריכל רשום, 1.M.Arch)

תואר שני בארכיטקטורה ובינוי ערים 2 (2.M.Arch)

מוסמך באדריכלות נוף (.B.L.A)

תואר שני בתכנון ערים ואזורים (.M.Ur.P)

תואר שני בעיצוב תעשייתי (.M.I.D)

תארים מחקריים

תואר שני מחקרי בארכיטקטורה ובינוי ערים (.M.Sc)

תואר שני מחקרי באדריכלות נוף (.M.Sc)

תואר שני מחקרי בתכנון ערים ואזורים (.M.Sc)

תואר שני מחקרי בעיצוב תעשייתי (.M.Sc)

תואר שני מחקרי – כללי (.M.Sc)

דוקטור בפילוסופיה בארכיטקטורה (.Ph.D)

דוקטור בפילוסופיה בלימודי סביבה (.Ph.D)

דוקטור בפילוסופיה באדריכלות נוף (.Ph.D)

דוקטור בפילוסופיה בתכנון ערים ואזורים (.Ph.D)

דוקטור בפילוסופיה בעיצוב תעשייתי (.Ph.D)