מסיבת סטודנטים לסיום הקורונה בפקולטה

מסיבת סטודנטים לסיום הקורונה בפקולטה

מסיבת סטודנטים לסיום הקורונה בפקולטה