מידע על מניעת הטרדה מינית בטכניון

מידע על מניעת הטרדה מינית בטכניון

הטכניון הציב לו כמטרה חשובה להבטיח סביבת עבודה ולימודים, המכבדת כל אישה ואיש, סביבה שאין בה הטרדה מינית ואין בה התנכלות על רקע הטרדה מינית, לא בדיבור ולא במעשה.

הטכניון פועל ויפעל למניעת תופעות פסולות של הטרדות מיניות, התנכלות, יצירת סביבה מטרידה, וקיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי סמכות וכפיפות. הטכניון מעודד תרבות דיבור והתנהגות, הנקיות מאמירות, רמיזות ומחוות מיניות ופועל למניעת הפרה של נורמות אלה. פעולות הטכניון כפופות לחוק, לתקנות ולתקנון הטכניון, המתעדכנים מעת לעת.

כל אנשי הטכניון, אם נפגעו או אם התעורר אצלם חשד או אם שמעו שמועה שבוצעה הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, מוזמנים ומתבקשים לדווח או להתלונן על כך בכתב (דוא"ל) או בעל פה (בטלפון ובפגישה פנים אל פנים) לאחת מן הנציבות או הרכזות, לפי בחירתו של המדווח.

הנציבות והרכזות קיבלו על עצמן לשמור על סודיות ועל פרטיותם של המדווחים והמתלוננים, בהתאמה לרצונם ובהתאם לחוק.

בקישור זה ניתן למצוא את התקנון למניעת הטרדה מינית וכן את פרטי הקשר של הנציבות למניעת הטרדה מינית בטכניון.