מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי הסמכה, סמסטר אביב תשפ”א

מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי הסמכה, סמסטר אביב תשפ”א

מערכת שעות כללית לסמסטר אביב תשפ"א לכל המסלולים מופיעה כאן

הפירוט המופיע בהמשך הוא של קורסי הבחירה בסמסטר זה, מחולקים לפי ימים ומסלולים.

מידע וסילבוסים מקוצרים של קורסי בחירה ללימודי הסמכה הניתנים בקביעות בפקולטה מופיעים כאן. סילבוסים לקורסי בחירה מתחלפים ללימודי הסמכה שאינם מופיעים בקטלוג הלימודים הקבוע יופיעו בלחיצה על מספר הקורס. הגישה לסילבוסים אפשרית רק לאחר הזדהות במערכת עם שם משתמש טכניוני.

יום שני

שעות

שם הקורס

מספר

נק"ז

11:30-08:30 גבולות נזילים – בין המרחב הפיסי לדיגיטלי [שנים ג' ו-ד'] 205692 3
11:30-08:30 עוצמת רחוב 100 [נתיב עיצוב עירוני, שנה ד'] 206012 3
11:30-08:30 סוגיות פילוסופיות בהקשר ארכיטקטוני [נתיב היסטוריה, תיאוריה וביקורת, שנה ד'] 206940 3
11:30-08:30

תכנון וקיימות [ממסלול תכנון ערים ואזורים, שנה ד']

207945 3
14:30-11:30 מחקר באמצעות סטודיו [שנה ד'] 206914 3
18:30-15:30 שימוש מחדש במבנים קיימים [נתיב מורשת, שימור והתחדשות, שנים ג' ו-ד'] 206574 3
18:30-15:30 עיצוב מרחבים וירטואליים – ממשיים [נתיב עיצוב וייצור ממוחשבים, שנים ג' ו-ד'] 206006 3
18:30-15:30 הארכיון והאתר [נתיב מורשת, שימור והתחדשות, שנה ד'] 206955 3
18:30-15:30 אומנות ניסויית [שנים ג' ו-ד'] 205874 2
18:30-15:30 DMT [נתיב עיצוב וייצור ממוחשבים, שנים ג' ו-ד'] 206846 3
18:30-15:30 שולי העיר [ממסלול אדריכלות נוף, שנים ג' ו-ד'] 207467 3
18:30-15:30 BIM [נתיב עיצוב וייצור ממוחשבים, שנה ד'] 019627 3

שעות

שם הקורס

מספר

נק"ז

11:30-08:30

תכנון חופים לאור תמ"א 1 [שנים ג' ו-ד']

207463 3
16:30-14:30 אחזקת שטחים פתוחים [שנים ג' ו-ד'] 204540 2
18:30-15:30 שולי העיר [שנים ג' ו-ד'] 207467 3

יום רביעי

שעות

שם הקורס

מספר

נק"ז

08:30-12:30 אוטומציה וקוד בתהליכי תכנון אדריכלי [שנים ג' ו-ד'] 205704 3
12:30-09:30 מקום לאומנות 205708 3
12:30-09:30 מהוילה הים תיכונית אל העיר הלבנה [נתיב היסטוריה, תיאוריה וביקורת, שנה ד'] 206009 3
17:30-14:30 מרעיון למבנה, ממבנה לרעיון [שנה ד'] 206913 3

שעות

שם הקורס

מספר

נק"ז

12:30-09:30 הכרת נופים [שנים ג' ו-ד'] 204152 2.5

יום חמישי

שעות

שם הקורס

מספר

נק"ז

11:30-08:30 מרעיון לאובייקט [שנים ג' ו-ד'] 205113 3
11:30-08:30 הבעה גרפית [שנים ג' ו-ד'] 205813 2
11:30-08:30 המאבק על המרחב [נתיב היסטוריה, תיאוריה וביקורת, שנה ד'] 206730 3
11:30-08:30

תכנון ופיתוח בישובים ערביים בישראל [ממסלול תכנון ערים ואזורים, שנה ד']

207807 3
11:30-08:30 מיקרו אקלים בעיר [נתיב ארכיטקטורה בת קיימא, שנה ד'] 206566 3
11:30-08:30 עניין של פרספקטיבה [ממסלול עיצוב תעשייתי, שנה ד'] 206822 3
11:30-08:30 עיצוב במפגשי אדם חיה, מכונה [ממסלול עיצוב תעשייתי, שנה ד'] 206838 3
11:30-08:30 החקירה האדריכלית [נתיב היסטוריה, תיאוריה וביקורת, שנה ד'] 206015 3
12:30-08:30 סוגיות עכשוויות באוצרות [שנים ג' ו-ד'] 205837 3
11:30-09:30 רקמות אורבניות [שנים ג' ו-ד'] 205255 2
14:30-11:30 ארכיטקטורה משחקים ומציאות מדומה [נתיב עיצוב וייצור ממוחשבים, שנה ד'] 206016 3
16:30-12:30 אוצרות עם פרקטיקה אדריכלית [שנים ג' ו-ד'] 205838 2
17:30-14:30 ניתוח תהליכים בתכנון ופיתוח עירוני [נתיב עיצוב עירוני, שנה ד'] 206006 3
17:30-14:30 סוגיות חברתיות ומגדריות בארכיטקטורה מודרנית  [נתיב היסטוריה, תיאוריה וביקורת, שנה ד'] 206010 3
18:30-14:30 תורת הצבע [שנה ד'] 206180 3

שעות

שם הקורס

מספר

נק"ז

11:30-08:30

הבעה גרפית [ממסלול ארכיטקטורה, שנים ג' ו-ד']

205813 2
11:30-09:30

אדריכלות הנוף בתהליכי תכנון בישראל [שנים ג' ו-ד']

207465 3