מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי הסמכה, סמסטר חורף תשפ”ד

מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי הסמכה, סמסטר חורף תשפ”ד

מערכת שעות כללית לסמסטר חורף תשפ"ד לכל המסלולים מופיעה כאן

הפירוט המופיע בהמשך הוא של קורסי הבחירה בסמסטר זה, מחולקים לפי ימים. הקורסים הפתוחים לסטודנטיות ולסטודנטים במסלול מסוים מפורטים תחת שם המסלול בכל אחד מהימים.

מידע וסילבוסים מקוצרים של קורסי בחירה ללימודי הסמכה הניתנים בקביעות בפקולטה מופיעים כאן. סילבוסים לקורסי בחירה מתחלפים ללימודי הסמכה שאינם מופיעים בקטלוג הלימודים הקבוע יופיעו בלחיצה על מספר הקורס.

הגישה לסילבוסים אפשרית רק לאחר הזדהות במערכת עם שם משתמש טכניוני.

למסלול ארכיטקטורה: טופס הגשת בקשה ללימוד מקצועות מתוכנית הלימודים של התואר השני המקצועי נמצא כאן. 

יום שני

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מרצה מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות
8:30 11:30 נושאים נבחרים: AI דור נקש ואור שיינר 205690 3
8:30 11:30 הארכיון והאתר עירית כרמון-פופר 206955 3 מורשת שימור והתחדשות
8:30 11:30 הפוליטיקה של האדריכלות הישראלית: מודרניזם, לאומיות אלונה נצן-שיפטן 206095 3 היסטוריה תיאוריה וביקורת
8:30 11:30 פרפורמליזם יאשה גרובמן 206835 3 עיצוב וייצור ממוחשבים
8:30 11:30 שינויי אקלים דניאל אורנשטיין 206972 3
15:30 18:30 נושאים נבחרים: סביבות חכמות דוידה שאומן 206005 3 עיצוב וייצור ממוחשבים
15:30 18:30 נושאים נבחרים: מעטפות בניין חכמות יונתן נתניאן 206008 3 אדריכלות בת קיימא
15:30 18:30 תכנון עם הקהילה: מושגים, כלים ואסטרטגיות לפעולה אפרת איזנברג 207440 3 עיצוב עירוני
15:30 19:30 המרחב הישראלי: קריאה ביקורתית תמר ברגר 207450 3

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מרצה מספר המקצוע נק"ז
8:30 11:30 הארכיון והאתר עירית כרמון-פופר 206955 3
13:30 15:30 תיאוריות באדריכלות נוף העכשווית טל אלון-מוזס 207460 2
15:30 18:30 תכנון עם הקהילה: מושגים, כלים ואסטרטגיות לפעולה אפרת איזנברג 207440 3
15:30 19:30 נושאים נבחרים: הבעה עיצובית בתכנון וחקירת נוף מירה אנגלר 207024 2.5
15:30 19:30 המרחב הישראלי: קריאה ביקורתית תמר ברגר 207450 3

יום רביעי

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מרצה מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות
8:30 12:30 עיצוב פנים וריהוט דפי פישר-גבירצמן 205626 2.5
8:30 12:30 עיצוב בסיסי 5 עירית פזטל תמרי 205877 3
8:30 12:30 מבוא לתכנון פרמטרי גיא אוסטרן 206841 3 עיצוב וייצור ממוחשבים
9:30 12:30 אדריכלות ובריאות אלון זהר 205584 3

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מרצה מספר המקצוע נק"ז
8:30 11:30 עיצוב בסיסי 5 עירית פזטל תמרי 205877 3
9:30 12:30 אדריכלות ובריאות אלון זהר 205584 3

יום חמישי

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מרצה מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות
8:30 11:30 נושאים נבחרים: המורשת האדריכלית של קריית הטכניון עומרי זילכה, אורליה קירמאיר 205688 3
8:30 11:30 הבעה גרפית אמיר תומשוב 205813 2
8:30 11:30 ההיסטוריה של המגורים יעל אלואיל 206952 3 היסטוריה תיאוריה וביקורת
11:30 14:30 נושאים נבחרים: כשהארכיטקטורה פוגשת את תיאוריות המרחב עידית רן שכנאי 206917 3
11:30 14:30 המאבק על המרחב רונן בן אריה 206730 3 היסטוריה תיאוריה וביקורת, עיצוב עירוני
16:30 19:30 אקולוגיה עירונית אסף שוורץ 207456 3

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מרצה מספר המקצוע נק"ז
16:30 19:30 אקולוגיה עירונית אסף שוורץ 207456 3