מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי הסמכה, סמסטר חורף תשפ”ג

מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי הסמכה, סמסטר חורף תשפ”ג

מערכת שעות כללית לסמסטר חורף תשפ"ג לכל המסלולים מופיעה כאן

הפירוט המופיע בהמשך הוא של קורסי הבחירה בסמסטר זה, מחולקים לפי ימים ומסלולים.

מידע וסילבוסים מקוצרים של קורסי בחירה ללימודי הסמכה הניתנים בקביעות בפקולטה מופיעים כאן. סילבוסים לקורסי בחירה מתחלפים ללימודי הסמכה שאינם מופיעים בקטלוג הלימודים הקבוע יופיעו בלחיצה על מספר הקורס. הגישה לסילבוסים אפשרית רק לאחר הזדהות במערכת עם שם משתמש טכניוני.

למסלול ארכיטקטורה: טופס הגשת בקשה ללימוד מקצועות שאינם לפי תוכנית הלימודים המומלצת נמצא כאן.

יום שני

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות קבוצה
8:30 11:30 נושאים נבחרים: באוהאוס 206009 3 מורשת שימור והתחדשות ארכ ג',ד'
8:30 11:30 תיאוריות באדריכלות דיגיטלית 206808 3 עיצוב וייצור ממוחשב ארכ ג',ד'
8:30 11:30 היסטוריה ופילוסופיה של השימור – חורבות 206948 3 מורשת שימור והתחדשות ארכ ג',ד'
8:30 11:30 נושאים נבחרים: כלכלה, חדשנות ויזמות בתחום הקיימות והבנייה 206007 3 אדריכלות בת קיימא ארכ ג',ד'
8:30 11:30 דיון ביקורתי בשיכון הציבורי בישראל 206170 3 עיצוב עירוני ארכ ג',ד'
9:30 11:30 גיאוגרפיה עירונית ואזורית 207342 2 עיצוב עירוני ארכ ג',ד'
14:30 17:30 הבעה גרפית 205813 2 ארכ ג', ד'
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז קבוצה
9:30 11:30 תיאוריות באדריכלות נוף העכשווית 207460 2 נוף ג', ד'
15:30 18:30 נופי תרבות 207569 3 נוף ג', ד'
16:30 19:30 יסודות תורת הקרקע 204720 2.5 נוף ג', ד'

יום רביעי

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות קבוצה
8:30 12:30 עיצוב בסיסי 4 205873 3 ארכ ג', ד'
8:30 12:30 עיצוב בסיסי 3 205885 3 ארכ ג', ד'
8:30 12:30 תורת הצבע 206180 3 ארכ ג', ד'
9:30 12:30 אדריכלות ובריאות 205584 3 ארכ ג', ד'
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז קבוצה
9:30 12:30 הבעה גרפית 205813 2 נוף ג'

יום חמישי

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות קבוצה
8:30 11:30 מבוא לתכנון פרמטרי 206841 3 עיצוב וייצור ממוחשבים ארכ ג', ד'
8:30 11:30 הסטוריה של האדריכלות בישראל 206951 3 הסטוריה תאוריה וביקורת ארכ ג', ד'
8:30 11:30 ההיסטוריה של המגורים 206952 3 הסטוריה תאוריה וביקורת ארכ ג', ד'
11:30 14:30 נושאים נבחרים: סימולציות להתנהגות אנושית במרחב 206006 3 ארכ ד'
11:30 14:30 נושאים נבחרים: מעטפות בניין חכמות 206008 3 בת קיימא ארכ ד'
11:30 14:30 נושאים נבחרים: מרעיון למבנה, ממבנה לרעיון 206913 3 ארכ ד'
14:30 18:30 מודלים ממוחשבים לתכנון ארכיטקטוני 206571 3 בת קיימא ארכ ד'
16:30 19:30 תכנון עם הקהילה:מושגים, כלים ואסטרטגיות לפעולה 207440 3 עיצוב עירוני ארכ ד'
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז קבוצה
9:30 11:30 נושאים נבחרים באדריכלות נוף: שיקום נחלים 207466 2 נוף ג',ד'