מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי הסמכה, סמסטר חורף תשפ”ב

מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי הסמכה, סמסטר חורף תשפ”ב

מערכת שעות כללית לסמסטר חורף תשפ"ב לכל המסלולים מופיעה כאן

הפירוט המופיע בהמשך הוא של קורסי הבחירה בסמסטר זה, מחולקים לפי ימים ומסלולים.

מידע וסילבוסים מקוצרים של קורסי בחירה ללימודי הסמכה הניתנים בקביעות בפקולטה מופיעים כאן. סילבוסים לקורסי בחירה מתחלפים ללימודי הסמכה שאינם מופיעים בקטלוג הלימודים הקבוע יופיעו בלחיצה על מספר הקורס. הגישה לסילבוסים אפשרית רק לאחר הזדהות במערכת עם שם משתמש טכניוני.

למסלול לארכיטקטורה: טופס הגשת בקשה ללימוד מקצועות שאינם על פי תכנית הלימודים המומלצת נמצא כאן

יום שני

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות קבוצה
08:30 11:30 קיימות בראייה כוללת 206075 3 אדריכלות בת קיימא
08:30 11:30 נושאים נבחרים: מרעיון למבנה, ממבנה לרעיון 206913 3 ארכ ד'
08:30 11:30 תרבות, חומר וטכנולוגיה 206946 3 מורשת שימור והתחדשות
08:30 11:30 ההיסטוריה של המגורים 206952 3 היסטוריה תיאוריה וביקורת ארכ ד'
09:30 11:30 תולדות האומנות כאם האדריכלות 205096 2
09:30 11:30 גיאוגרפיה עירונית ואזורית 207342 2 עיצוב עירוני ארכ ד'
15:30 18:30 התפ' עיצוב עירוני בבניה ציבורית 205256 3
15:30 18:30 הבעה גרפית 205813 2
15:30 18:30 נושאים נבחרים: כלכלה, חדשנות ויזמות בתחום הקיימות והבנייה 206007 3 אדריכלות בת קיימא
15:30 19:30 סוגיות עכשוויות באוצרות מתקדם 206819 3
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז
15:30 18:30 הבעה גרפית 205813 2
08:30 11:30 נושאים נבחרים: קיימות וממשל 207582 3

יום רביעי

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות קבוצה
08:30 12:30 עיצוב בסיסי 3 – מרישום ופיסול למיצב 205885 3
09:30 12:30 נושאים נבחרים: הוילה הרומית 205111 3
09:30 12:30 נושאים נבחרים: מבוא לתיעוד נכסי מורשת 205113 3 מורשת שימור והתחדשות
09:30 12:30 אדריכלות ובריאות 205584 3
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז
09:30 12:30 נושאים נבחרים: הוילה הרומית 205111 3

יום חמישי

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות קבוצה יום
08:30 11:30 נושאים נבחרים: יחסי גומלין בין אדריכלות קאנונית לבין אדריכלות לא קאנונית בישראל 205703 3 חמישי
08:30 11:30 מבוא לתכנון פרמטרי 206841 3 עיצוב וייצור ממוחשב חמישי
08:30 11:30 נושאים נבחרים: מתודולוגיות מחקר בהיסטוריה ותיאוריה 206010 3 היסטוריה תיאוריה וביקורת ארכ ד' חמישי
11:30 14:30 ההיסטוריה של העיר 206954 3 היסטוריה תיאוריה וביקורת ארכ ד' חמישי
15:30 18:30 תכנון עם הקהילה: מושגים, כלים ואסטרטגיות לפעולה 207440 3 עיצוב עירוני ארכ ד' חמישי
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז
08:30 11:30 אקולוגיה עירונית 207456 3
08:30 11:30 נושאים נבחרים: נוודים מול מתיישבי קבע במדבר 207462 3

סדנאות וסיורים

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז
סיור מסלול באדריכלות נוף 204724 1