מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי הסמכה, סמסטר אביב תשפ”ב

מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי הסמכה, סמסטר אביב תשפ”ב

מערכת שעות כללית לסמסטר אביב תשפ"ב לכל המסלולים מופיעה כאן

הפירוט המופיע בהמשך הוא של קורסי הבחירה בסמסטר זה, מחולקים לפי ימים ומסלולים.

מידע וסילבוסים מקוצרים של קורסי בחירה ללימודי הסמכה הניתנים בקביעות בפקולטה מופיעים כאן. סילבוסים לקורסי בחירה מתחלפים ללימודי הסמכה שאינם מופיעים בקטלוג הלימודים הקבוע יופיעו בלחיצה על מספר הקורס. הגישה לסילבוסים אפשרית רק לאחר הזדהות במערכת עם שם משתמש טכניוני.

למסלול ארכיטקטורה: טופס הגשת בקשה ללימוד מקצועות שאינם לפי תוכנית הלימודים המומלצת נמצא כאן.

יום שני

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות קבוצה
08:30 11:30 DMT 206846 3 עיצוב וייצור ממוחשב ארכ ג', ד'
08:30 11:30 נושאים נבחרים: הקיבוץ בהקשרו 206010 3 הסטוריה, תאוריה וביקורת ארכ ג', ד'
08:30 11:30 מגורים והעיר-סמינר מחקר 206404 3 ארכ ד'
08:30 11:30 גבולות נזילים- בין המרחב הפיזי לדיגיטלי 205692 3 ארכ ג',ד'
09:30 11:30 תכנון אתר 205498 2 ארכ ג',ד'
11:30 14:30 ארכיטקטורה, משחקים ומציאות מדומה 206016 3 עיצוב וייצור ממוחשב ארכ ד'
15:30 18:30 עיצוב מרחבים וירטואליים- ממשיים 206006 3 עיצוב וייצור ממוחשב ארכ ג', ד'
15:30 19:30 עיצוב פנים וריהוט 2 205627 2.5 ארכ ג',ד'
15:30 18:30 נושאים נבחרים:ניתוח תהליכים בתכנון ופיתוח עירוני 206011 3 עיצוב עירוני ארכ ג' ,ד'
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז
08:30 11:30 נושאים נבחרים: ייעור ויערנות 207462 3
14:00 16:00 רישום-נוף קבוצה 14 205822 1
15:30 17:30 נושאים נבחרים: הכרת צמחי הבר בישראל 204718 1
15:30 17:30 סוגיות באדריכלות: זיכרון והנצחה 206096 2

יום רביעי

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות קבוצה הערות
08:30 12:30 עיצוב בסיסי 3-מרישום ופיסול למיצב 205885 3 ארכ ג', ד'
08:30 12:30 אוטומציה וקוד בתהליכי תכנון אדריכלי 205704 3 ארכ ג', ד'
08:30 12:30 עיצוב בסיסי 4- טרנספורמציה, שינויי צורה בעיצוב ואמנות 205873 3 ארכ ג', ד'
14:30 20:30 פרקטיקום-התנסות בפרקטיקה אדריכלית 205585 3 ארכ ד' במהלך הסמסטר יתקיימו כ-3 מפגשים

יום חמישי

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות קבוצה
08:30 11:30 מיקרו-אקלים בעיר 206566 3 אדריכלות בת קיימא ארכ ג', ד'
08:30 11:30 נושאים נבחרים: סביבות חכמות 206005 3 עיצוב וייצור ממוחשב ארכ ג', ד'
08:30 11:30 נושאים נבחרים: הבעה גרפית מתקדם 206914 3 ארכ ג', ד'
08:30 11:30 המאבק על המרחב 206730 3 הסטוריה תאוריה וביקורת/ עיצוב עירוני ארכ ד'
11:30 14:30 סוגיות פילוסופיות בהקשר ארכיטקטוני 206940 3 הסטוריה תאוריה וביקורת ארכ ד'
11:30 14:30 סמינר בהערכת תכנון ארכיטקטוני בר קיימא 206570 3 אדריכלות בת קיימא ארכ ד'
14:30 18:30 אספקטים אקלימיים בתכנון 206564 3 ארכ ד'
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז
08:30 11:30 הכרת נופים 204152 2.5
09:30 11:30 אדריכלות הנוף בתהליכי התכנון בישראל 207465207465 2