מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי מוסמכים, סמסטר חורף תשפ”ב

מערכת שעות וקורסי בחירה ללימודי מוסמכים, סמסטר חורף תשפ”ב

מערכת שעות כללית לסמסטר חורף תשפ"ב לכל המסלולים מופיעה כאן

הפירוט המופיע בהמשך הוא של קורסי הבחירה בסמסטר זה, מחולקים לפי ימים ומסלולים.

מידע וסילבוסים מקוצרים של קורסי בחירה לתארים מתקדמים הניתנים בקביעות בפקולטה מופיעים כאן. כדי לאתר את הקורס המבוקש, מומלץ להשתמש באפשרות החיפוש המובנית בדפדפן (Ctrl+F). סילבוסים לקורסי בחירה מתחלפים לתארים מתקדמים שאינם מופיעים בקטלוג הלימודים הקבוע יופיעו בלחיצה על מספר הקורס. הגישה לסילבוסים אפשרית רק לאחר הזדהות במערכת עם שם משתמש טכניוני.

יום שני

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות
15:30 18:30 נושאים נבחרים: כלכלה, חדשנות ויזמות בתחום הקיימות והבנייה 206007 3 אדריכלות בת קיימא
11:30 14:30 נושאים נבחרים: איכות סביבה בתוך בניין 206008 3 אדריכלות בת קיימא
08:30 11:30 קיימות בראייה כוללת 206075 3 אדריכלות בת קיימא
08:30 11:30 תיאוריות באדריכלות דיגיטלית 206808 3 עיצוב וייצור ממוחשב
15:30 19:30 סוגיות עכשוויות באוצרות מתקדם 206819 3
08:30 11:30 נושאים נבחרים: מרעיון למבנה, ממבנה לרעיון 206913 3
08:30 11:30 נושאים נבחרים: כתיבה אקדמית לתוצרי הסטודיו 206915 3
08:30 11:30 תרבות, חומר וטכנולוגיה 206946 3 מורשת שימור והתחדשות
08:30 11:30 ההיסטוריה של המגורים 206952 3 היסטוריה תיאוריה וביקורת
09:30 11:30 גיאוגרפיה עירונית ואזורית 207342 2 עיצוב עירוני
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז
08:30 11:30 נושאים נבחרים: קיימות וממשל 207582 3
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז
08:30 11:30 תכנון וניהול הסביבה הימית והחופית 207953 3
09:30 11:30 גיאוגרפיה עירונית ואזורית 207342 2
11:30 14:30 תכנון תחבורה מוטה אנשים 207600 3

יום חמישי

זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז נתיב התמחות
08:30 11:30 נושאים נבחרים: מתודולוגיות מחקר בהיסטוריה ותיאוריה 206010 3 היסטוריה תיאוריה וביקורת
08:30 11:30 מבוא לתכנון פרמטרי 206841 3 עיצוב וייצור ממוחשב
11:30 14:30 ההיסטוריה של העיר 206954 3 היסטוריה תיאוריה וביקורת
15:30 18:30 תכנון עם הקהילה: מושגים, כלים ואסטרטגיות לפעולה 207440 3 עיצוב עירוני
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז
08:30 11:30 אקולוגיה עירונית 207456 3
08:30 11:30 נושאים נבחרים: נוודים מול מתיישבי קבע במדבר 207462 3
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז
08:30 11:30 ממ"ג לשמירת טבע 207021 3
08:30 11:30 תכנון ופיתוח ביישובים ערביים 207807 3
08:30 11:30 שיטות מחקר איכותניות למתכננים 207920 3
15:30 18:30 תכנון עם הקהילה: מושגים, כלים ואסטרטגיות לפעולה 207440 3
זמן התחלה זמן סיום מקצוע מספר המקצוע נק"ז
08:30 11:30 עיצוב וקראפט דיגיטלי 206284 3
11:30 14:30 עיצוב 206837 3