הסבר מפורט על נוהל רישום למעבדת צילום אפשר לראות כאן