קבוצת מחקר בדינמיקה וכלכלה עירונית, UDERG

קבוצת מחקר בדינמיקה וכלכלה עירונית, UDERG

תחומי העניין של קבוצת המחקר בדינמיקה וכלכלה עירונית (UDERG), בראשות ד"ר דני ברויטמן, הם כלכלה עירונית ואזורי תוך שימוש במודלים של דינמיקה עירונית. קבוצת המחקר מתעניינת ביחסים המורכבים בין מערכות כלכליות, הסדרים חברתיים וערים. בחינה שיטתית של השפעות הדדיות בין תמריצים כלכליים, מערכות רגולטוריות והדינמיקה המרחבית של הסביבה הבנויה היא אתגר אינטלקטואלי גדול. הבנה מעמיקה של אינטראקציות אלה מעניינת ברמה התיאורטית.

בנוסף, בהתחשב בכך שיותר ממחצית מאוכלוסיית העולם גרה כיום בערים, ובהינתן שיעורי צמיחה גבוהים הצפויים עדיין באזורים אלו, ההתפתחות המשותפת של מערכות אלו הוא עניין מעשי ומיידי. זה נכון בפרט במדינה קטנה וצפופה כמו ישראל, שבה סוגיות גיאו-פוליטיות ואתניות מחמירות דילמות הקשורות לעירוניות ושימוש מושכל במשאבי הקרקע. לכן קבוצת המחקר ממקדת את מאמציה בשילוב מודלים כלכליים עירוניים עם כלים וטכניקות שאולים מדיסציפלינות אחרות כמו תורת המורכבות, מודלים מבוססי סוכנים וניתוח גיאוגרפי כמותי.

נושאי המחקר הנוכחיים:

  • השפעת הדינמיקה של ערכי נדל"ן וקרקע על תצורה מרחבית עירונית עתידית.
  • שימוש בנתוני עתק ולמידת מכונה לחיזוי הביקוש העתידי למגורים.
  • דינמיקה של שירותי מערכות אקולוגיות עירוניות.
  • אי וודאות וחוסן בתכנון שימושי בקרקע עתידיים.
  • אופטימיזציה חברתית-כלכלית לניהול נגר עילי באגני היקוות עירוניים/כפריים.
  • מודלים מבוססי סוכנים המיושמים בכלכלה עירונית ואזורית.
  • תהליכים חברתיים במסגרות סביבה עירונית דינמית

פרסים שקיבלו חברי קבוצת המחקר בתקופה האחרונה:

  • פברואר 2020: ארז בודה, סטודנט לתואר דוקטור ב-UDERG, זכה בציון דניאל על מצוינות אקדמית והישגי מחקר בלימודי דוקטורט.
  • אוגוסט 2020: אלון שגיא, סטודנט לתואר דוקטור ב-UDERG, זכה פרס המועצה הישראלית להשכלה גבוהה לסטודנטים בתחום מדעי הנתונים.
  • מרץ 2021: ד"ר דני ברויטמן זכה בפרס איגוד חוקרי הנדל"ן בהולנד (VOGON) על המאמר הטוב ביותר ב-2020 במגזין רבעון לחקר הנדל"ן.

ד"ר דני ברויטמן הוא מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון – המכון הטכנולוגי לישראל. הדף האישי שלו נגיש בקישור זה.