מעבדת נתוני עתק במחקר אדריכלי, BDAR

מעבדת נתוני עתק במחקר אדריכלי, BDAR

Big Data in Architectural Research Lab - banner

מעבדת ד"ר אור אלכסנדרוביץ'

מעבדת נתוני עתק במחקר אדריכלי עורכת מחקרים רב־תחומיים הנוגעים לארכיטקטורה ולסביבה הבנויה ומבוססים על איסוף וניתוח נתוני עתק (Big Data). המעבדה מחזיקה ביכולות איסוף, עיבוד וניתוח של נתונים פיזיקליים, מרחביים, תפקודיים, חזותיים וסמנטיים. הציוד במעבדה כולל, בין השאר, תחנות מטאורולוגיות ניידות, מדי קרינה, ציוד מתקדם לצילום ולהקלטה, סורק ספרים מקצועי, ציוד רפרודוקציה, מחשבים בעלי יכולות עיבוד גבוהות ותוכנות שונות המשמשות לעיבוד נתונים ולהדמיות תפקודיות.

על אף שמדובר בנתונים המופקים בהתאם לשיטות מחקר נבדלות המבוססות על תחומי ידע נפרדים, הפרדה זו המתקיימת היום במחקר האדריכלי היא הפרדה מלאכותית המעידה בעיקר על מוגבלותיהן של שיטות המחקר המסורתיות ולא על הכרח מובנה הנובע משדה המחקר עצמו.

היכולת לרכז ולנהל במעבדה אחת סוגי נתונים ששיטות האיסוף שלהן מכסות מתודות מדעיות שונות (מדעים מדויקים, מדעי החברה ומדעי הרוח) יוצרת הזדמנות חסרת תקדים לאיתור זיקות וקשרים חדשים בין היבטים שונים של מחקר אדריכלי באופן שכמעט שאינו יכול להתקיים בשיטות המחקר המסורתיות בתחום.

תחומי מחקר

המעבדה משמשת כר פורה לקידום מחקרים אדריכליים ומרחביים בקשת רחבה של נושאים המקיימים כולם זיקה לשימוש בקבצי נתונים גדולים, כגון:

  • הבנת קשרי הגומלין המתקיימים בין ההיבטים המורפולוגיים והחומריים של הסביבה הבנויה לתוצריה התפקודיים, תוך התמקדות בצריכת אנרגיה, בנוחות תרמית וחזותית ובשלוֹמוּת (Well-being)
  • הצעת דרכי התמודדות חדשות ויעילות עם האתגרים הסביבתיים של שינויי האקלים תוך התמקדות בהשפעתם על המיקרו־אקלים העירוני
  • הרחבת הידע הנוגע לתמורות ההיסטוריות שחלו בהיבטיה הטכנולוגיים והתפקודיים של הארכיטקטורה עם דגש על קשרי הגומלין בינם לבין היבטיה התיאורטיים של המחשבה האדריכלית
  • מעקב אחר מגמות תרבותיות וחברתיות הנוגעות להתפתחות התיאוריה האדריכלית על בסיס ניתוח רחב היקף של המופעים הסמנטיים של מושגי מפתח בחשיבה האדריכלית
  • פיתוח שיטות ניתוח חדשניות הנוגעות להיבטים התפקודיים של הסביבה הבנויה ועיבודן לכדי כלים קונקרטיים המיועדים להטמעה בפרקטיקה המקצועית
  • תמיכה בפיתוח טכנולוגיות בנייה חדשות בעלות היבטים תפקודיים משופרים בשיתוף עם התעשייה

מיקום

בניין אמאדו, קומה ראשונה, חדר 103.