מעבדת חברה, מרחב ותכנון

מעבדת חברה, מרחב ותכנון

מעבדת חברה, מרחב ותכנון בהובלת ד"ר אמיל ישראל מתמקדת במחקרים גיאוגרפים שעוסקים בחקר העיר והאזור ופיתוחם, בשורה של סוגיות חברתיות-תרבותיות. המחקר במעבדה נובע מסקרנות אינטלקטואלית עמוקה, במדע שבא להרחיב את הידע על ההשפעות השונות שיש לפיתוח מרחבי על בני אדם, הזדמנויות-חייהם ותחומי חיים שונים בהם אלו מעורבים. המחקר במעבדה דן פילוסופית במשמעות הנורמטיבית של הפיתוח וחוקר אותה אמפירית בשיטות מחקר מגוונות שנושאות פוטנציאל להמלצות מדיניות בתחום התכנון. במעבדה נחקרים למשל עניינים של הסביבה הבנויה ואושר האדם, ריבוד חברתי שימושי קרקע ומבנה עירוני, חדשנות בתיירות וכלכלה משתפת בציר פריפריה-מרכז, יצרנות ואוטונומיה עירונית.

ד"ר אמיל ישראל הוא גיאוגרף ומתכנן ערים, המלמד בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון נושאים של גיאוגרפיה עירונית, תכנון שימושי קרקע ותכנון אסטרטגי של אזור.

לאתר האינטרנט של ד"ר ישראל לחצו כאן.