מעבדת המגורים: קבוצת המחקר במגורים היסטוריים ועתידיים

מעבדת המגורים: קבוצת המחקר במגורים היסטוריים ועתידיים

קבוצת המחקר של מעבדת המגורים, בראשות פרופ"ח יעל אלואיל, עוסקת בהרחבת שלושה תחומים של הפקת ידע: (א) ההיסטוריה האדריכלית של מדינת ישראל וארץ ישראל כפרויקט מגורים; (ב) ההיסטוריה והתאוריה של אדריכלות המגורים; (ג) פיתוח תאוריה ושיטות לאחסון מקורות ויזואליים דיגיטליים חשובים. מעבדת המגורים משלבת חקירה מבוססת מדעי הרוח של הייצור התרבותי בהיסטוריה של האדריכלות עם היבטים חברתיים של מגורים כצורך סוציו-אקונומי ותאוריות ושיטות עיצוביות. מעבדת המגורים מפתחת שיטות מחקר שעוסקות בהיקף הרחב ובאופי הרב-צדדי של המגורים והוגה תאוריות ושיטות עיצוביות ותכנוניות המתמקדות בצרכי המגורים של הציבור הרחב המתמודד עם משבר הדיור העולמי. במבט לעתיד של ההיסטוריה האדריכלית, מעבדת המגורים עוסקת בפיתוח שיטות אחסון לנתונים דיגיטליים ויזואליים כמקורות הראשיים.

קבוצת המחקר של מעבדת המגורים מספקת במה לחקר מגורים במובן האדריכלי נוסף על המובן של מדיניות הדיור. בהיותו הזירה ההיסטורית שבה מתרחשת המודרניזציה של הדיסציפלינה באמצעות עיצוב מהפכני שיעמוד בשינויים סוציו-פוליטיים, חשיבות נושא המגורים כיום, ששב ועולה כמוקד למחקר אקדמי חדשני, משתקפת במשבר הדיור הגלובלי המתמשך. התופעה של דיור לציבור הרחב מציבה הנחת יסוד מאתגרת למחקר ועיצוב: הספציפיקציה המפורטת של מגורים אל מול דיור כבעיה בסיסית ומתמדת של שטחים דורשת פיתוח של שיטות תאורטיות ואנליטיות. קבוצת המחקר תרמה כמה תרומות חשובות, הן להיסטוריוגרפיה של אדריכלות המגורים והן לתאוריזציה שלה כזירה חשובה לייצור התרבותי בשביל החברה ככל ועל ידי החברה.

פרויקטים ממומנים

 • הקרן הלאומית למדע, "גישה מבוססת מדעי הרוח הדיגיטליים להיסטוריה האדריכלית של הסביבה הבנויה: מקרה בוחן של המורשת האדריכלית של שנות השמונים והתשעים של המאה העשרים בתל אביב", חוקר ראשי. 2021–2023, 510,000 ש"ח.
 • משרד המדע, "גישה מבוססת מדעי הרוח הדיגיטליים למחקר של המורשת האדריכלית הפוסט-מודרנית של תל אביב". חוקר ראשי במשותף, פרופ' חבר יאשה ג' גרובמן, 2021–2023, 320,000 ש"ח.
  משרד השיכון והבינוי בישראל, "הפנדמיה ובתי אבות, מעבר להסגר, לבידוד ולפגיעות: בחינה מחדש של האדריכלות לאוכלוסיית המבוגרים". חוקר ראשי במשותף, פרופ' חבר יאשה ג' גרובמן 2020–2021, 330,000 ש"ח.
 • המכון הישראלי ללימודים מתקדמים: תאוריה חדשה לגבי האדריכלות של קבוצת המחקר למגורים. חוקרות ראשיות במשותף גאיה קרמלינו (פוליטכניקו מילנו) וסוזאן שינדלר (ETH). 500,000 דולר. 2019–2020.
  https://openscholar.huji.ac.il/iias/people/yael-allweil
  https://openscholar.huji.ac.il/iias/re-theorizing-housing
 • מחלקת השימור בעיריית תל אביב: מודרני–פוסט מודרני: תל אביב, אדריכלות ואורבניות בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים. חוקר ראשי. 145,000 ש"ח. 2017–2020.
 • המועצה להשכלה גבוהה בישראל באמצעות המרכז החברתי למגורים וקהילה: אכזריות וקהילה? בית בארי. חוקר ראשי. 80,000 ש"ח. 2017–2019.
 • מחלקת השימור בעיריית תל אביב והמרכז למחקר ופיתוח באדריכלות: ארכיון העתיד: פיתוח אחסון המוני של הסביבה הבנויה בראייה ממוחשבת. חוקר ראשי. 96,000 ש"ח. 2018–2020.