חדר המצב החברתי

חדר המצב החברתי

חמ"ל חברתי באנר

חדר המצב החברתי היא מעבדה מולטי־דיספלינרית למחקר יישומי, המעצב ומגדיר מחדש את עולם התוכן של מדיניות ציבורית בכלל ומדיניות חברתית־מרחבית בפרט, בהובלתה של ד"ר מירב אהרון גוטמן.

השותפים של המעבדה הם רשויות מקומיות, ארגוני מגזר שלישי וקהילות מקומיות, אשר מפתחים ומיישמים יחד מרחב ותהליכים חדשניים לתכנון ולניהול העיר המבוססים על מודלים ארגונים משתפים (Co-Production). המעבדה מציעה חיבור בין ארגז כלים, המזוהה עם הפרדיגמה של "ערים חכמות", לבין פרקטיקות מתקדמות של השתתפות ציבור. המעבדה מגיבה לשתי לקונות מרכזיות הקיימות בתחומים אלה: מחד, הפרדיגמה של "ערים חכמות" מתמקדת בעיקר בתשתיות עירונית ואינה מקדישה תשומת לב לסוגיות חברתיות כחלק אינטגרלי מתכנון וניהול העיר ומהיכולת להפיק ולנהל ידע מקומי באמצעות התושבים. מאידך, עד כה מודל "הערים החכמות" עושה שימוש מועט בכלים טכנולוגיים על מנת לסייע להוביל תהליכים של השתתפות ציבור.

מעבדת החמ"ל החברתי היא מקום ורעיון.

הרעיון, הוא לפתח ארגז כלים חדשני לעיצוב מדיניות עירונית המגיבה יעדים מהתחום החברתי-כלכלי.

המקום, הוא חדר מצב אשר נתמך ע"י טכנולוגיות מתקדמות ומאפשר תהליך קבלת החלטות חכם.

באמצעות אינטגרציה של שני מרחבי פועלה משולבים של מרחב וירטואלי המאמץ את עקרונות ה־Web2.0 ומרחב פיזי המבוסס על פלטפורמות אינטראקטיביות ואימרסיביות, מקדמת המעבדה שינוי בארגז הכלים לתכנן, לנהל, ולפתח את העיר.

נושאים אותם מפתחת ומיישמת המעבדה:

  • Digital Twin (תיאום דיגיטלי): תרגום דיגיטלי של העולם הפיזי אל תוך מודל GIS מתקדם. במעבדה שלנו הדגש הוא בניית מודלים ויזואלים המאפשרים, ניהול וחיזוי של סוגיות חברתיות.
  • Social GIS (מעבדת מידע גיאוגרפי חברתי): שימוש בכלי GIS לטובת מיפוי ומרחוב של נתונים איכותניים וכמותניים של סוגיות חברתיות וכלכליות ועיצובם באופן ויזואלי ומונגש למקבלי ההחלטות ולבעלי עניין מקומים.
  • Civic Monitoring (ניטור אזרחי): שימוש בכלים הטכנולוגים המתקדמים ביותר ליצירת תהליכים של ניטור אזרחי על ידי תושבים מקומיים לסוגיות בעלות דחיפות חברתית וכלכלית.
  • Decision Environment Space Design (עיצוב מרחבי קבלת החלטות): אפיון, תכנון ובנייה של מרחבי קבלת החלטות המבוססים על חוויה אינטראקטיבית ואימרסיביות במטרה לעצב מחדש את מרחבי הדיון ולעודד הנגשה של הסוגיות החברתיות לכלל השותפים.
  • Participatory Design (עיצוב משתף): המעבדה מפתחת ומיישמת כלים ומתודולוגיות לעיצוב המערב באופן פעיל מכלול של בעלי עניין: לקוחות, משתמשי קצה, יזמים ועוד, במטרה להוביל לפיתוח מוצר ומדיניות העומדים בדרישות ובשביעות רצון של כלל בעלי העניין.
  • Human-Computer Interaction (אינטראקציית אדם-מחשב): המעבדה מפתחת ומעצבת פלטפורמות (פיזיות ווירטואליות) לקבלת החלטות רבת משתתפים המבוססים על אינטראקציה ושימוש עם כלים דיגיטליים.
  • Data Drive Simulation  (סימולציות מבוססות נתונים): פיתוח ותכנון של סימולציות וממשקים המאפשרים קבלת החלטות לסוגיות חברתיות על בסיס נתונים מרובים.

מיקום המעבדה וטכנולוגית המעבדה:

המעבדה ממוקמת בתוך מבנה ההדריון (בלפור 23, חיפה) שבלב שכונת הדר. המעבדה תומכת בחוויית המשתמש (UX-User Experience) של שתי טכנולוגיות המסונכרנות אחת בשנייה: החוויה האימרסיבית על ידי הקרנה על קיר קעור באורך 8 מטרים לאורך הארכיטקטורה האובלית הבנויה של החלל; והחוויה האינטראקטיבית הנוצרת על ידי שימוש בשולחן מגע בעל יכולת לזיהוי עצמים בגודל של 120×150 ס"מ המתכתב עם שולחן החול האינטראקטיבי המסורתי. בנוסף קיימת במעדה מערכת ג'ויסטיקים ושלטי ניווט המאפשרים תנועה ושיטוט בתוך המודל.

צוות המעבדה:

מובילות את המעבדה: ד"ר מירב אהרון גוטמן ואדר' בת-אל יוסף רביד

צוות המעבדה: זוהר וייס, אן אקסל, שי זוסמן, אילת מעוז, ד"ר רז וינר, רון שלום, ירדן דיסקין

לאתר האינטרנט של המעבדה לחצו כאן.