המרחבייה, SPaDe

המרחבייה, SPaDe

פרופ' שמאי אסיף, ד"ר עידן פורת, ד"ר דלית שך-פינסלי

המרחבייה (The Spatial Planning and design Laboratory) מפתחת מודלים מרחביים רב פרמטריים מבוססי GIS ומידע עצום במטרה לתרום לתכנון ועיצוב מרחבי אפקטיבי מקיים ואיכותי. המרחבייה מאגמת, מנגישה ומעבדת שכבות הנתונים של המידע המרחבי לצורכי מחקר והוראה בתחומי התכנון והעיצוב.