מאמר חדש של פרופ"ח יעל אלואיל על הביטויים המרחביים והאמנותיים של ההתנגדות למשטר הקורונה

מאמר חדש של פרופ"ח יעל אלואיל על הביטויים המרחביים והאמנותיים של ההתנגדות למשטר הקורונה

כשמחאת בלפור רק התחילה לעשות פרפורמס אומנותי במרחב בסגר הראשון, הדגלים השחורים נעו בשיירות והפגינו מגשרים, ומפגינים מילאו את כיכר רבין במרווחים של שני מטרים פרופ"ח יעל אלואיל קיימה מחקר על הביטויים האומנותיים והמרחביים של המחאה. המאמר יצא בקרוב באנגלית בספר בשם Geographies of Authoritarianism בהוצאת אוניברסיטת סירקיוז, אבל כבר עלה בעברית לאתר אורבנולוגיה.
(תצלום: ליאור ארז)