תואר שני בתכנון ערים ואזורים (.M.Sc., M.Ur.P)

תואר שני בתכנון ערים ואזורים (.M.Sc., M.Ur.P)

יעדי התוכנית

תוכנית הלימודים בתכנון ערים ואזורים מיועדת להכשיר סטודנטים לעסוק בתכנון ערים ואזורים ולתת בידיהם את הידע והכלים התיאורטיים, המקצועיים והמחקריים הדרושים לעיצוב מדיניות וקבלת החלטות ולמחקר בתחומים השונים שבהם עוסק התכנון העירוני והאזורי. תואר שני בתכנון ערים ואזורים מהווה נקודת התחלה מצוינת לתעסוקה בתחום דינמי זה.

התוכנית מציעה מסגרת של שתי שנות לימוד לתואר שני בתכנון ערים ואזורים, כמקובל באוניברסיטאות הטובות בעולם בתחום זה.

הלימודים בתוכנית הם רב־תחומיים מטבעם ומכסים תחומי ידע מגוונים, ביניהם כלכלה, סביבה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה ותחבורה. סגל ההוראה מורכב מפרופסורים וממרצים בעלי ידע מעמיק בתחומי ההוראה והמחקר השונים, רבים מהם מומחים בינלאומיים בתחומם ומעורבים באופן פעיל בתכנון בישראל.

פרטים נוספים ניתן למצוא כאן.

מבנה תוכנית הלימודים

קיימים שני נתיבי לימוד לקבלת תואר שני בתכנון ערים ואזורים:

  • נתיב עם תזה – מגיסטר במדעים בתכנון ערים ואזורים (.M.Sc)
  • נתיב ללא תזה – מגיסטר בתכנון ערים ואזורים (.M.Ur.P)

ניתן לבחור נתיב בעת ההרשמה לתואר, אך ועדת קבלה קובעת אילו תלמידים יתקבלו מיד לנתיב עם תזה. אחרי הקבלה לתוכנית, ניתן לעבור מנתיב אחד לאחר. המעבר לנתיב עם תזה מותנה במציאת מנחה וקבלת ציון מינימום ממוצע בסמסטר הראשון של הלימודים בתוכנית.

הרכב תוכנית הלימודים הוא כזה:

  • קורסי יסוד – ההיקף תלוי ברקע האקדמי של הסטודנט/ית
  • קורסי חובה – 4 קורסים בהיקף כולל של 12 נקודות
  • אולפנים (קורסי סטודיו, גם חובה) – 3 קורסים בהיקף 12 נקודות
  • עבודת גמר (5 נקודות בנתיב ללא תזה) או תזה (20 נקודות)
  • קורסי בחירה – מספר משתנה של נקודות, על פי הרקע האקדמי של הסטודנט/ית ונתיב הלימודים

סך נקודות הלימוד ייקבע לפי הרקע האקדמי של הסטודנט/ית, אך לא יהיה גבוה מ־50 נקודות (לא כולל קורסי יסוד).

הלימודים בתוכנית מתקיימים בימי שני וחמישי. ניתן להשלים את הקורסים תוך 4 סמסטרים.

מידע על מנחים פוטנציאליים למחקר ותחומי המחקר שלהם מופיע כאן.

להצגת המגוון הרחב של מעבדות מחקר וקבוצות מחקר הפועלות בפקולטה יש ללחוץ כאן.

דרישות קבלה

התוכנית פתוחה לסטודנטים בעלי תואר ראשון מכל מוסד אקדמי מוכר, מתחומי לימוד שונים כגון מדעי החברה, מדעי הרוח, ארכיטקטורה, הנדסה, מדעים מדויקים ומדעי הטבע, המביאים לידי ביטוי את אופיו הרב־תחומי של מקצוע תכנון ערים ואזורים.

ההחלטה על קבלה לתוכנית תתקבל לגבי כל מועמד/ת על פי הישגיו/ה והרקע הלימודי והמקצועי שלו/שלה. בדרך כלל יתקבלו סטודנטים שממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא לפחות 85. במקרים חריגים, תשקול ועדת הקבלה של התוכנית קבלת סטודנטים בממוצע נמוך יותר, אך שאינו נופל מ־75 (סף הקבלה של בית הספר ללימודי מוסמכים בטכניון).

רישום

לרישום לחצו כאן.

צרו קשר

קרן שטגר, רכזת מוסמכים, בניין אמאדו, חדר 312, 04-8294285, ar.g.ad@technion.ac.il