תואר שני מחקרי (.M.Sc)

תואר שני מחקרי (.M.Sc)

יעדי התוכנית

מטרת התוכנית להכשיר חוקרים שאינם בעלי תואר מקצועי בארכיטקטורה במחקר המשיק לתחומם בארכיטקטורה ובבינוי ערים.

מבנה תוכנית הלימודים

בעלי תואר ראשון ארבע־שנתי במדעי הארכיטקטורה (.B.Sc), החברה והרוח, באדריכלות נוף, בהנדסה, במדעים או באמנויות, נדרשים ללמוד מקצועות מתקדמים בהיקף של 24 נקודות ולהשלים עבודת מחקר בהיקף של 20 נקודות, או ללמוד מקצועות בהיקף 32 נקודות ולהשלים עבודת גמר בהיקף של 12 נקודות.

בעלי תואר ראשון תלת־שנתי נדרשים ללמוד מקצועות מתקדמים בהיקף של 30 נקודות ולהשלים עבודת מחקר בהיקף של 20 נקודות, או ללמוד מקצועות בהיקף 38 נקודות ולהשלים עבודת גמר בהיקף של 12 נקודות.

מוסמכי תואר ארבע־שנתי בהנדסה ובמדעים (להוציא מדעי הארכיטקטורה) נדרשים להשלמות בלימודי הסמכה בארכיטקטורה בהיקף של 10 נקודות. מוסמכי תואר במדעי החברה והרוח ובאמנויות נדרשים להשלמות בלימודי הסמכה בארכיטקטורה בהיקף של 15 נקודות, מתוכן ניתן ללמוד 6 נקודות הסמכה. מוסמכי תואר תלת־שנתי נדרשים להשלמות כנ”ל בהיקף של 20 נקודות. ייתכנו דרישות השלמה נוספות בהתאם לרקע של המועמד.

מידע על מנחים פוטנציאליים למחקר ותחומי המחקר שלהם מופיע כאן.

להצגת המגוון הרחב של מעבדות מחקר וקבוצות מחקר הפועלות בפקולטה יש ללחוץ כאן.

דרישות קבלה

לתוכנית יתקבלו בעלי תואר ראשון במדעי הארכיטקטורה, באדריכלות נוף, בהנדסה או במדעים, בעלי הישגים גבוהים מאוד (ממוצע מעל 85), ובעלי תואר ראשון במדעי החברה והרוח בדירוג 15 האחוזים העליונים ביחס לסטודנטים אחרים במחזור שלהם.

רישום

לרישום לחצו כאן.

צרו קשר

קרן שטגר, רכזת מוסמכים, בניין אמאדו, חדר 312, 04-8294285, ar.g.ad@technion.ac.il