תואר מקצועי בארכיטקטורה ובינוי ערים (אדריכל רשום, 1.M.Arch)

תואר מקצועי בארכיטקטורה ובינוי ערים (אדריכל רשום, 1.M.Arch)

יעדי התוכנית

תוכנית הלימודים משלבת ידע תכנוני מתקדם וידע מחקרי עדכני במטרה להכשיר בעלי תואר מקצועי בארכיטקטורה אשר יירשמו כדין בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל.

הלימודים מיועדים להקנות ידע עיוני ומעשי רחב ככל האפשר, הדרוש להבנה, לניתוח ולפתרון בעיות תכנון מגוונות ולפיתוח כושר היצירה. 

תחומי הלימוד העיקריים הם: 

  • תכנון פיזי – ארכיטקטורה של מבנים, עיצוב עירוני, אדריכלות ירוקה, שימור חידוש בניינים, עיצוב פנים וריהוט, עיצוב המוצר, תכנון נוף ומשאבים טבעיים 
  • מקצועות רקע לתכנון ועיצוב – עיצוב בסיסי, יחסי אדם-סביבה, אקלים ואנרגיה, שימושי מחשב בתכנון פיזי וארכיטקטורה דיגיטאלית, מורפולוגיה של המבנה, היבטים כלכליים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים בתכנון
  • טכנולוגיה של הבנייה – מבנה ופרטי בניין, חומרי בניין, קונסטרוקציות, בנייה מתועשת, מבנים מרחביים, מוצרים ואביזרי בנייה, מערכות שירות בניין, טכנולוגיה של בקרה אקלימית וסביבתית 
  • תיאוריה, היסטוריה וביקורת של ארכיטקטורה ובינוי ערים – תולדות הארכיטקטורה בזמן העתיק ובעת החדשה, תיאוריות וזרמים בארכיטקטורה המודרנית, תולדות הארכיטקטורה בישראל במאה העשרים והעשרים ואחת, תיאוריה וביקורת הארכיטקטורה והעיצוב העירוני בארץ ובעולם 

התוכנית כוללת שני תארים: תואר ראשון של מוסמך במדעי הארכיטקטורה (.B.Sc) ותואר שני של מגיסטר בארכיטקטורה ובינוי ערים 1 (1.M.Arch) המאפשר קבלת מעמד של אדריכל רשום בישראל. 

התוכנית נפתחת בסמסטר א' (חורף) בלבד, במהלך חודש אוקטובר של כל שנה.

מבנה תוכנית הלימודים

המבנה הבסיסי של תוכנית הלימודים הוא כדלקמן: 

  • לימודי ליבה: שנים א' ו-ב' של התואר הראשון
  • לימודים תחומיים: שנים ג' ו-ד' של התואר הראשון
  • לימודים מקצועיים ופרויקט גמר : שנים א' ו-ב' של התואר השני

בתום ארבע שנות לימוד, ולאחר השלמת לימודים בהיקף של 160 נקודות, יקבלו הסטודנטים תואר מוסמך במדעים במדעי הארכיטקטורה (.B.Sc), שהוא תואר ראשון עיוני לא מקצועי, כאבן דרך לקראת השלמת התואר המקצועי.

מעבר מהתואר הראשון לתואר השני מותנה בסגירת התואר הראשון (.B.Sc) בממוצע 80 לפחות, בהתאם לנהלי הטכניון.

במסגרת התואר השני קיימת אפשרות לקבל נספח לתואר המקצועי עם ציון התמחות באחד מחמשת הנתיבים של תוכנית ארכיטקטורה בפקולטה: אדריכלות בת־קיימא; עיצוב עירוני; מורשת, שימור והתחדשות; תיאוריה וביקורת; עיצוב וייצור ממוחשבים.

קבלת התואר הראשון מאפשרת לסטודנטים שיהיו מעוניינים בכך לעבור לאחת התוכניות האחרות, הלא מקצועיות, לתואר שני בפקולטה (תואר שני מחקרי בארכיטקטורה, בתכנון ערים ואזורים, באדריכלות נוף או בעיצוב תעשייתי) או להמשיך בלימודי תואר שני בתחום אחר או במוסד אחר.

דרישות קבלה

דרישות קבלה לתואר הראשון:

לכל המועמדים מחושב ציון סכם המהווה שקלול של שלושה מרכיבים:  

  • ציון פסיכומטרי רב תחומי או ציון SAT/ACT
  • ממוצע תעודת בגרות ישראלית או ציוני מכינת הטכניון או בחינות מחליפות בגרות מהארץ ומחו”ל
  • בחינת המיון בארכיטקטורה שמטרתה לשקף את היצירתיות של המועמדים ולבחון את יכולות ההתבוננות, הניתוח, ההתמצאות המרחבית וכושר ההבעה הגרפית והמילולית שלהם 

למידע מפורט על דרישות הקבלה לתואר הראשון לחצו כאן.

דרישות קבלה ישירה לתואר השני:

קבלה ישירה לתואר השני המקצועי אפשרית עבור בוגרים מצטיינים בעלי תואר .B.Sc במדעי הארכיטקטורה או בעיצוב אדריכלי ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל. הקבלה מותנית באישור ועדת קבלה וברישום לקורסי השלמה במקרה הצורך. היקף לימודי ההשלמה לא יעלה על 40 נקודות, שיילמדו במסגרת שנת השלמות לפני הקבלה לתואר השני. מומלץ ללמוד בשנה זו עוד 9 נקודות בחירה, כדי לעמוד בעומס הלימודים הצפוי בתואר השני.

למידע מפורט על דרישות הקבלה לתואר השני לחצו כאן.

רישום

לרישום לתואר הראשון לחצו כאן.

לרישום לתואר השני לחצו כאן.

צרו קשר

בנושאי התואר הראשון: טליה מג’אר, רכזת לימודי הסמכה, בניין אמאדו, חדר 311, 04-8294006, ar.ug.ad@technion.ac.il

בנושאי התואר השני המקצועי: תמרה שרון, רכזת תואר שני מקצועי, בניין אמאדו, מזכירות, 04-8295549, ar.gpro.ad@technion.ac.il