תואר שני בארכיטקטורה ובינוי ערים 2 (2.M.Arch)

תואר שני בארכיטקטורה ובינוי ערים 2 (2.M.Arch)

יעדי התוכנית

תוכנית זו מיועדת לבעלי תואר מקצועי בארכיטקטורה המעוניינים להרחיב ולהעמיק את השכלתם המקצועית.

מבנה תוכנית הלימודים

בתואר  זה נדרשים הסטודנטים ללמוד מקצועות מתקדמים בהיקף של 40 נקודות, כולל עבודה מורחבת בהיקף של 3 נקודות, כתוספת לאחד הקורסים/הפרויקטים הנלמדים. במסגרת זו קיימת אפשרות להוסיף לתואר זה גם התמחות בארכיטקטורה ירוקה.

דרישות קבלה

לתוכנית יתקבלו מוסמכי תואר מקצועי ראשון בארכיטקטורה במסלול חמש שנתי ובעלי תואר מקצועי שני בארכיטקטורה, אשר ממוצע הישגיהם הוא מעל 85.

רישום

לרישום לחצו כאן.

צרו קשר

קרן שטגר, רכזת מוסמכים, בניין אמאדו, חדר 312, 04-8294285, ar.g.ad@technion.ac.il