תארים

הפקולטה מציעה תוכניות לימודים מגוונות, מקצועיות ומחקריות, הנוגעות להיבטים שונים של תכנון ועיצוב מרחבייים וסביבתיים. פירוט על כל אחת מתוכניות לימודים יופיע עם לחיצה על שם התוכנית והתואר שהיא מעניקה.