כתבה ב"גלובס" על מחקרו של פרופ' קארל מרטנס בנושא פקקים בישראל

כתבה ב"גלובס" על מחקרו של פרופ' קארל מרטנס בנושא פקקים בישראל

קארל מרטנס כתבה גלובס אוגוסט 22

קארל מרטנס כותרת כתבה גלובס אוגוסט 22

פורסמה בגלובס ב10.8.22

"הישראלים נשארים בבית בגלל הייאוש מהפקקים והאוטובוסים" 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001420944&utm_source=social&utm_medium=referral&utm_campaign=mailTo