כנס בינלאומי של מעבדת חדר המצב החברתי

כנס בינלאומי של מעבדת חדר המצב החברתי

כנס

שמים את החברתי על השולחן: מופע הכח של הטכנולוגיה

בעוד שפות הנתונים והדיגיטציה מחלחלות בהדרגה לכל המרחבים והשיחים של העיר, מציאויות חדשות מופיעות בנקודות ההשקה של טכנולוגיה וחברה. הכנס יעסוק באפשרויות והאתגרים של פיתוח טכנולוגי של עיר חכמה המתחשב בסוגיות חברתיות, מקדם שוויון וצדק ומחדש כלים לשינוי חברתי מהותי בתחומים כגון דיור, זקנה, פשע, חינוך, רווחה ותרבות, כמו גם השתתפות ומחאה.