טקס קבלת תעודות הסמכה מחזור צ"ב

טקס קבלת תעודות הסמכה מחזור צ"ב

צילום של בוגרי ההסמכה

 

ברכות ל-99 מסיימות ומסיימי מחזור צ"ב. בהצלחה בהמשך הדרך.