הצטיינות יתרה טכניונית בהוראה

הצטיינות יתרה טכניונית בהוראה

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים מברכת את המורות והמורים על קבלת הצטיינות יתרה בהוראה לשנת תשפ"ג סמסטר אביב, כלומר ציון המרצה הכללי היה בין 4% העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בו נכלל הקורס.

הישג זה מקנה להן.ם הצטיינות יתרה טכניוניות.

 אדריכל נוף ישראל גלון

אדריכל נוף מיכל יריב

אדריכל נוף בהא מילחם

ד״ר הדס שדר