הגשות שנה א' – בפקולטה

הגשות שנה א' – בפקולטה

מתרגשים לקיים הגשות ראשונות בפקולטה לשנה א' לאחר הקורונה.