ברכות לפרופ' אלונה נצן-שיפטן

ברכות לפרופ' אלונה נצן-שיפטן

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים מברכת את אלונה נצן-שיפטן על קידומה לדרגת פרופסור מן המניין