member-academic-staff-he

ד"ר קרטיקאה דטה

קרטיקאה דטה
Post Doc

קרטיקאה דטה הוא אדריכל מבומביי, הודו. הוא סיים את לתואר דוקטורט באדריכלות באוניברסיטת קליפורניה בברקלי. המחקר שלו עוסק בתפקיד המחשוב בייצוג ובעיצוב אדריכלי. בעבודה האחרונה, הוא עבד על פיתוח מודלים כדי לתמוך בסימולציה של כיצד ניתן להשתמש בבניינים ויש לו ניסיון של פיתוח מופשט, ייצוגים של מבנים ואובייקטי בנייה. כיום הוא עובד על הבעיה של אוטומציה של ארכיונים אדריכליים. בעיה זו נמצאת בהצטלבות של מיחשוב אדריכלי והיסטוריה אדריכלית.