member-academic-staff-he

ד"ר אורית שמואלי

אורית שמואלי
מרצה נלווה
http://sar-shmueli.com

באקדמיה: מלמדת אדריכלות משנת 2001, ומשנת 2008 מנחת סטודיו ומרצה בטכניון. בעלת דוקטורט שכותרתו "העיר הדחוסה – מחקר פנומנולוגי של המרחב העירוני הנחווה" (2016) המאפיין את המרחב העירוני הצפוף.

בפרקטיקה: שותפה במשרד לאדריכלות ועיצוב עירוני בעיר חיפה. המשרד אמון על תכנון קשוב ומשתף הרגיש לערכים החברתיים, התרבותיים והסביבתיים הקיימים וחתירה למרחב ציבורי עשיר ומורכב.

תחומי עניין במחקר, הוראה ופרקטיקה:

  • מורכבות ועודפות במרחב העירוני
  • גישות תכנוניות למרחב הציבורי
  • תאוריות של עיצוב עירוני
  • שיטות ויזואצליזציה של המרחב העירוני
  • הדימוי הפואטי של העיר
  • אורבניזם של יומיום