לסלי רובין קונדה

לסלי רובין קונדה
מרצה בכיר נלווה